Hygienická pravidla od 18. září 2020

Vzdělávání / 18. 9. 2020 /

Hygienická pravidla platná od 18. září 2020

VE VŠECH SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH VE VŠECH BUDOVÁCH PLATÍ DO ODVOLÁNÍ POVINNOST NOSIT ROUŠKY. TATO POVINNOST SE VZTAHUJE TAKÉ NA NOŠENÍ ROUŠEK VE VÝUCE MIMO TANEČNÍ HODINY.

Branická 41

 1. Podmínky pro vstup do budovy konzervatoře pro žáky
  1. Ihned po vstupu do budovy žáci použijí dezinfekci (za vstupními dveřmi).
  2. Po vstupu do budovy školy žáci odloží své svršky v šatně a přezují se; v prostorách školy chodí žáci pouze v přezuvkách.
  3. Před opuštěním prostor šatny žáci použijí desinfekci umístěnou v šatně.
 2. Pohyb po prostorách školy
  1. Před vstupem do tanečního sálu nebo učebny použijí žáci desinfekci.
  2. Při odchodu z tanečního sálu nebo z učebny použijí žáci desinfekci umístěnou uvnitř učebny.
  3. Toalety používají žáci jednotlivě s dodržením zvýšených hygienických podmínek, používají desinfekci umístěnou uvnitř hygienického zázemí (toalety a umývárny).
 3. Provoz jídelny-výdejny
  1. Žáci z ročníků se v jídelně nemísí. Obědy budou vydávány podle rozpisu.
  2. Před vstupem do jídelny si žáci dezinfikují ruce. Příbory si neberou sami, dostávají je společně s obědem.
 4. Zvláštní ustanovení pro učebny
  1. Bezprostředně před použitím počítačů v počítačové učebně (T2) si žáci vydezinfikují ruce.
  2. V hodinách Hry na hudební nástroj si žáci před použitím hudebního nástroje vydezinfikují ruce.
  3. Před používáním jakýchkoli dalších pomůcek si žáci dezinfikují ruce. Po jejich použití je otřou ubrouskem s dezinfekcí.
 5. Nemoc
  1. V případě, že má žák příznaky respiračního onemocnění, zůstává doma.
  2. Žák, který má příznaky akutního respiračního onemocnění, nemusí být vpuštěn do školy.
  3. Žák, u kterého se projeví příznaky akutního respiračního onemocnění během vyučování, je odveden na studijní oddělení, kde dostane ochranné prostředky. Nezletilý žák je izolován v místnosti k tomu určené, kde vyčká příchodu zákonného zástupce nebo jiné pověřené zletilé osoby. Zletilý žák odchází s ochrannými prostředky sám domů.
  4. Žák, u kterého se projeví příznaky akutního respiračního onemocnění během vyučování, je odveden na studijní oddělení, kde dostane ochranné prostředky. Nezletilý žák je izolován v místnosti k tomu určené, kde vyčká příchodu zákonného zástupce nebo jiné pověřené zletilé osoby. Zletilý žák odchází s ochrannými prostředky sám domů.

Budova DDM

 1. Podmínky pro vstup do budovy DDM
  1. Ihned po vstupu do budovy žáci použijí dezinfekci.
  2. Pedagogové se zapisují na recepci včetně telefonního čísla.
 2. Pohyb po prostorách školy
  1. Před vstupem do tanečního sálu nebo učebny použijí žáci desinfekci.
  2. Při odchodu z tanečního sálu nebo z učebny použijí žáci desinfekci umístěnou uvnitř učebny.
  3. Toalety používají žáci jednotlivě s dodržením zvýšených hygienických podmínek, používají desinfekci umístěnou uvnitř hygienického zázemí (toalety a umývárny).
  4. Žáci se přezouvají. V botách nevstupují do sálu. Po chodbách nechodí bosi.
 3. Zvláštní ustanovení pro učebny
  1. Před používáním jakýchkoli dalších pomůcek si žáci dezinfikují ruce. Po jejich použití je otřou ubrouskem s dezinfekcí.
  2. Ve všech sálech je k dispozici dezinfekce.
 4. Nemoc
  1. V případě, že má žák příznaky respiračního onemocnění, zůstává doma.
  2. Pokud byl žák v kontaktu s osobou s příznaky respiračního onemocnění, u které je podezření na COVID-19, zůstává doma do výsledků testu nemocné osoby.
  3. Žák, který má příznaky akutního respiračního onemocnění, nemusí být vpuštěn do školy.
  4. Žák, u kterého se projeví příznaky akutního respiračního onemocnění během vyučování, nasadí si roušku a je izolován. Pokud nemá vlastní roušku, obdrží ji od pedagoga (roušky pro tento případ jsou v lékárničce ve sborovně). Zletilý žák odchází poučen sám domů. V případě nezletilého žáka jsou kontaktováni zákonní zástupci a dále postupujeme podle návodu na nástěnce ve sborovně. O situaci je informována studijní referentka.

Budova Peckova

 1. Podmínky pro vstup do budovy v Peckově
  1. Ihned po vstupu do budovy žáci použijí dezinfekci.
 2. Pohyb po prostorách školy
  1. Toalety používají žáci jednotlivě s dodržením zvýšených hygienických podmínek, používají desinfekci umístěnou uvnitř hygienického zázemí (toalety a umývárny).
 3. Nemoc
  1. V případě, že má žák příznaky respiračního onemocnění, zůstává doma.
  2. Pokud byl žák v kontaktu s osobou s příznaky respiračního onemocnění, u které je podezření na COVID-19, zůstává doma do výsledků testu nemocné osoby.
  3. Žák, který má příznaky akutního respiračního onemocnění, nemusí být vpuštěn do školy.
  4. Žák, u kterého se projeví příznaky akutního respiračního onemocnění během vyučování, nasadí si roušku a je izolován. Pokud nemá vlastní roušku, obdrží ji od pedagoga (roušky pro tento případ jsou v lékárničce ve sborovně). Zletilý žák odchází poučen sám domů. V případě nezletilého žáka jsou kontaktováni zákonní zástupci a dále postupujeme podle návodu na nástěnce ve sborovně. O situaci je informována studijní referentka.

Žádáme všechny žáky o maximální ohleduplnost k ostatním. Dodržováním těchto pravidel významně snižujeme riziko šíření nemoci COVID mezi spolužáky a pedagogy školy.

Romana Lisnerová, ředitelka školy

 

Relevantní dokumenty:

Informace pro školy a školská zařízení o vydání nových MO MZd

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 18.9.2020 do odvolání

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 8/2020

Manuál COVID

Manuál k provozu škol MŠMT a MZd

Další informace jsou k dispozici na stránkách MŠMT.