Honza Malík v Jeruzalémě a v New Yorku

Zajímavosti / 7. 1. 2023 /

Dvě kurátorované mise, kterých se účastní pedagog konzervatoře Honza Malík, probíhají v těchto měsících. Obě krátkodobé zkušenosti a mezinárodní výměna – zprostředkovaný živý dialog na místě činu jsou velkou oporou a živnou půdou pro nové nápady.

Info portál PerformCzech (zaštítěn Institutem umění - Divadelní ústav) vybral v rámci otevřené výzvy z 30 přihlášených 3 profesionály domácí tanečně-divadelní scény (kromě Honzy Malíka také Kryštofa Koláčka/Divadlo X10 a Barbaru Gregorovou/ND Brno) k pracovní cestě ProVisit: New York, ve spolupráci s tamním Českým centrem. V lednu tam proběhnou dvě významné akce pro networking v oblasti scénických umění sympozium/festival Under The Radar a veletrh Association of Performing Arts Professionals (APAP). Součástí výjezdu budou další networkingové aktivity, např. návštěva NYC University/Hunter College (tu od založení Duncan Centre navštívilo v rámci stáže již několik našich studentů), American Dance Platform 2023 a menší scény pro taneční umění.

V prosinci byl Honza díky slovenskému NU Dance Fest, kde je programovým dramaturgem, hostem Jerusalem Dance Week. Během intenzivního networku 90 zahraničních hostů bylo k vidění až 30 choreografií současné stále velmi dynamické izraelské scény. Někteří stále aktivní choreografové vystupovali na přelomu století i v Duncan Centre. Součástí festivalu byla i mezinárodní choreografická soutěž a další off-program, který zahrnoval různé prezentace dalších oborových událostí, domácích tvůrců či jejich uměleckých plánů, postupů a koncepcí.