Hodnocení ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vzdělávání / 13. 5. 2020 /

Pravidla pro hodnocení ve 2. pololetí 2019/2020 nahrazují pravidla hodnocení ve školním řádu v tomto školním roce a jsou k dispozici zde.

Vzhledem k nestandardnímu způsobu výuky ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 budou při hodnocení na konci školního roku zohledněny individuální rozdíly v podmínkách, které mají nyní žáci ke svému vzdělávání. Východiskem je Vyhláška č. 211/2020 a Metodika k této vyhlášce. Hodnocení bude mít formativní a motivační charakter. Půjde o kombinaci klasifikace a slovního hodnocení (v tanečních předmětech, Drama, Pedagogická praxe a TRV hodnocení pouze slovní). Žáci 4. a 6. ročníku budou hodnoceni kombinací klasifikace a slovního hodnocení ve všech předmětech.