Farewell party pro Omara Carrum

Zajímavosti / 28. 5. 2024 /

Farewell party pro Omara

V pondělí 27. května pro pedagogy i studenty konzervatoře Omar Carrum s Markem Novotným a Crossover sextetem připravili večer plný skvělé hudby, tance a zpěvu. Na večírku vystoupil Omar Carrum a Dora Sulženko Hoštová, Terezie Bergmannová a studenti z mnoha ročníků.

Omare, děkujeme za měsíce s námi!