Duševní zdravověda

Vzdělávání / 24. 11. 2019 / Petr Gal

V uplynulém měsíci absolvovali studenti 1. až 5. ročníku workshopy Nevypusť duši. Pro každou třídu jsme uspořádali seminář zaměřený na osvětu, sebepoznání a prevenci. Zkušení a kvalifikovaní lektoři se zaměřili na témata duševního zdraví a péče o něj, pomoci sobě i jiným v případě duševní nepohody a na metody zvládání školního stresu.

Věříme, že tyto kurzy pomohou našim studentům ke spokojenému a úspěšnému studiu.