Duncan tančí v GASK, Kutná Hora

Představení / 13. 5. 2024 /

Potřetí se představila naše konzervatoř v programu tradiční Muzejní noci v galerii GASK v Kutné Hoře, v pátek 17. května od 19.15 v sále refektáře. Výběr tvorby, osm choreografií studentů z 1., 2. a 3. ročníku, doplnila maturitní práce Leontiny Foltýnové. Událost připravil Honza Malík a studenty doprovodil Lea Švejdová.

Představení zhlédly i desítky účastníků, mladí tanečníci a jejich pedagogové 40. Celostátní dětské taneční přehlídky (pořádá Nipos-Artama), která proběhla ve stejný den a navazující víkend v Tylově divadle. Té se v lektorském sboru účastnil Honza Malík, který doprovodil tři studentky 5. a 6. ročníku - Adrianu Nguyenovou, Veroniku Helclovou a Elišku Perutkovou. Ty projevily zájem o roli stínových porotkyň a v rámci umělecko-pedagogické přípravy tak měly příležitost blíže poznat tvůrčí práci mnoha pedagogů ze všech regionů a být součástí profesních diskuzí nad tvorbou pro děti. 

Foto: Kateřina Šimerová