Duncan Centre on-line v Hilderstone College 2021

Vzdělávání / 8. 3. 2021 / Renata Johnová

Jak se všechno přihodilo?

Také vás zaskočilo, jak váš organismus reaguje na téměř roční ohrožení nákazou, na řešení – neřešení situace, na nařízení – nenařízení, nejistotu a zklamanou naději? Když jsem si v prosinci uvědomila, že se ze mne stala 1D kantorka, pouhý hlas za i-Tools doprovázený neviditelnou rukou zvýrazňující text pro své studenty, které jsem tušila kdesi daleko před obrazovkou ve svých pokojíčkách, kuchyních a obývácích, pouhá ikonka účastnící se on-line porad, zdatná sekretářka odpovídající na stovky emailů…řekla jsem si tak a dost! Johnová, to chce akci nebo tě ten vnucený virtuální prostor naprosto pohltí.

A tak jsem se v rámci svého vzdělávání přihlásila do lednového, též on-line kurzu metodiky CLIL. A kam jinam než do Hilderstone College v Kentu, do jazykového centra, kam jsem přivedla i naše studenty, a to poprvé v r. 2017 a kurzy jsme s úspěchem opakovali i v letech 2018 a 2019?

Když jsem se po svém kurzu vrátila do výuky, nabitá jak zánovní akumulátor, na druhé straně mě vítala letargie, povzdech už při pozdravu, obvyklý smích se z hodin vytratil. Co s tím? Kritická byla situace zvlášť v 5. ročníku, kde vinou přechodu na distanční výuku došlo k razantnímu zkrácení výuky na pouhé 2 on-line hodiny v týdnu, jednu jsem vedla sama, druhou kolega Andrew Farrow. Vyjela jsem si program dosavadní výuky a zjistila jsem, že od září do konce ledna každý z nás měl pouhých 20 vyučovacích hodin, převážně v on-line podobě distanční výuky…

Jak zajistit, aby studenti, kteří se zúčastní stáže převážně v rámci Erasmus+ studentské mobility, uspěli už na počátku samotné organizace své stáže, dokázali složit jazykový test na úroveň požadovanou pro univerzitní vzdělávání ve svém milovaném oboru, aby nenarazili na prvotní bariéry, získali znalosti o pozadí terciárního vzdělávání?

Také se vám stává, že se najednou všechny roztřepené myšlenky a nápady složí do smysluplné mozaiky? Hlavou se mi honilo: nešťastní studenti toužící po zdokonalení, Erasmus+ – možnost podpory jazykové i odborné přípravy pro stáž, Hilderstone College – jazykové centrum v současnosti též v on-line režimu, připravující studenty i pro vzdělávání na britských univerzitách, flexibilní instituce s vynikajícími pedagogy. Naše vztahy jsou víc než dvacetileté, když vysvětlím situaci a dáme s Hankou Moraovou dohromady řádné podklady pro akademický program, pak bude kurz, jak se patří, intenzivní jazykově, relevantní obsahově a v neposlední řadě i pro studenty znovu nabíjející.

Ředitelka konzervatoře mi po zjištění možného finančního zajištění této akce z více zdrojů, za což patří velký dík všem zúčastněným (mimo jiné přispěl i Spolek rodičů), dala zelenou k jednání s Hilderstonem.

Je 1. února. Emaily létají všemi směry. Projednání nabídky, akademického programu, hledáme možné časové schéma, protože musí být dodržena taneční výuka a Hilderstone má dopoledne on-line plno. S Lynne Hoenes jsme sehraný tým, spoléhám, že najdeme řešení. Stačí věta, dvě a vše se dá do pohybu, modifikuje, urovnává. Vedení jedná po přísunu informací, dotazů a požadavků bezodkladně, od Ing. Klimeše dostávám přesné instrukce pro zajištění podkladů pro fakturaci. Studenti nadšeně souhlasí. Vždyť už někteří v Hilderstonu byli a vědí, že je čeká skvělý zážitek. Fantasticky spolupracují, a to i o prázdninách. Hlavně, když je na mou prosbu nahání třídní, Radka Pospíšil Michelová. 26. únor. Vše je připravené. Studenti mají své nové HC emailové účty a z Hilderstonu jim na ně přicházejí od obou vyučujících zvací dopisy s informací k připojení.

Celá akce propukne v pondělí 1. března. Nic nevím, ani nic vědět nechci. Jsou rozdělení do dvou skupin ve skvělých rukách Jo Cumminsové a Dominica Srivalsana, který se svatou trpělivostí pracoval právě se mnou. Uměl si proto hned od začátku představit očekávání naše i studentů. Tím se zjednodušila vzájemná adaptace a jazykové masážní zanoření se rozjelo okamžitě s plnou intenzitou.

O tom, co se dělo, jak tuto podporu vnímají studenti, a v čem ji považují za přínosnou, si můžete přečíst v příspěvcích samotných studentů, kteří už mají na svých adresách certifikát o absolvování kurzu – tedy pokud mají splněno… Začneme však komentářem vyučujících jednotlivých skupin.

Lektorka u počítače

Takto se vyjádřila ke své skupině Jo:

Over the course the group have really developed their ability to communicate in English to share their knowledge and passion for dance. I have seen their confidence grow and they have some really impressive use of vocabulary. They just need to continue to believe in their own abilities and work on their grammatical accuracy when they are speaking. 

Skupina Jo Cummins – kurz očima studentů

Kamila Růtová: Je až neuvěřitelné, co všechno nám může nabídnout dnešní online svět. Máte snad touhu přenést se myšlenkami někam daleko odsud a strávit čas učením něčeho nového? Díky kurzu z Hilderstone College v Broadstairs to vůbec není problém! Já osobně jsem měla to obrovské štěstí, že jsem se do krásného Broadstairs mohla podívat dokonce dvakrát a rozhodně téhle životní zkušenosti nelituji. Mám na to místo překrásné vzpomínky, zažila jsem tam úžasné pedagogy a zpátky jsem se vracela s pocitem, že už nikdy nechci mluvit jinak než anglicky! A to se povedlo i tento týden pomocí našich chytrých technologií. Nejen že jsem objevila novou slovní zásobu, co se týče naší budoucí zahraniční stáže, ale dokázala jsem se úplně přenést do jiného prostředí... Prostředí, kde je všechno lovely, nic není problém a všichni se usmívají! Stačil první den výuky s Jo Cummins a všichni jsme jako zázrakem mluvili anglicky bez jakýchkoliv obav a strachu.

Chtěla bych tímto poděkovat za příležitost, kterou jsme dostali a přála bych i ostatním, aby se takového kurzu zúčastnili!

Rozálie Stárová: Myslím, že tematicky a obsahově to bylo zpracované moc hezky. Byli jsme vedeni k diskuzi nad tématy spojenými s tancem ve skupinkách mezi sebou i s naší lektorkou Jo. Po jednotlivých úsecích jsme témata hezky shrnuli, opravili jsme i pár chyb, které jsme udělali při mluvení. Skvělé taky je, že i po skončení kurzu máme možnost poslat Jo motivační dopisy, které nám pomůže opravit a my je potom budeme moct použít k přihláškám na zahraniční školy.

Jinak to bylo dobré oživení jinak už dost stereotypní doby. Myslím, že jsme si popovídali moc hezky i mezi sebou a zjistili jsme o sobě nové věci.

Jediné, co bylo náročné, byl fakt, že hodiny byly v podstatě přidány k našemu dosavadnímu rozvrhu, takže to byl poměrně intenzivní a unavující týden, ale jeden týden se to dalo zvládnout.

Julie Kubrychtová: Online kurz s Hilderstone college byl velmi obohacující, a to zejména ve zlepšení kvality vyjadřování, rozšíření slovní zásoby a získání nových znalostí ze strany psaní motivačního dopisu a prezentace sebe takovým způsobem, abychom stále zůstali osobití, ale zároveň se vyvarovali chybám a faux pas, která si většinou zprvu nemusíme ani uvědomovat. V celém týdnu jsme hravou a příjemnou formou probrali všechna možná témata, se kterými bychom se během své zahraniční stáže mohli potkat.

Pro mě osobně byl tento kurz velkým příspěvkem a změnou v dosavadní online výuce. Byla jsem velmi překvapena tím, jak rychle nám hodiny s Jo Cummins vždy utekly. Moc se mi líbilo, jakou formou nám bylo vše vysvětleno a jakým způsobem s námi Jo pracovala. Během každé hodiny jsme zvládli pracovat ve skupinách i dvojicích (ke kterým se vždy Jo na nějaký čas pravidelně připojila) a probrat gramatické nejasnosti, tak aby všem bylo jasné, jakým způsobem s danou problematiku pracovat. Díky těmto aktivitám jsme po dvou dnech měli předběžně připravenou prezentaci a začali jsme psát náš první motivační dopis.

Jsem velmi ráda, že jsem se tohoto kurzu mohla zúčastnit. Je až neuvěřitelné, jak dobře učitelé z Hilderstone umí hravou formu, kterou jsem prvně zažila na studijním pobytu v Broadstairs, přenést i na online výuku.    

Adéla Garabíková: Kurz byl koncipován skvěle. Dotkli jsme se jak gramatiky, tak skladby vět a hlavně konverzace. Ze začátku jsem se styděla zapojovat, ale stud mě velice rychle přešel. Jsem překvapená sama nad sebou, kolik jsem toho řekla v angličtině a měla jsem velikou radost ze spolužáků, které jsem slyšela mluvit po dlouhé době anglicky v takovéto míře.

Součástí kurzu bylo napsání letter of motivation. Dostali jsme mnoho tipů, jak od Jo, tak od spolužáků. Uklidnilo mě, že na psaní tohoto dokumentu, který je velice důležitý pro naši stáž, nejsem sama.

Byl to neskutečně příjemné setkání, i když online, které uteklo až moc rychle. Děkuji za příležitost a vaši práci pro nás. Není to samozřejmé.

Eliška Řezníčková: Anglický kurz s Hilderstone College mě přenesl zpět do krásného Broadstairs, kde jsem už absolvovala dva jazykové kurzy. Vedení od Jo, která nás nechala skoro celou dobu mluvit, byl perfektní způsob, jak nám dát možnost mluvit s rodilým mluvčím i se spolužáky. Díky kurzu jsem se rozmluvila a určitě mi to dalo jistou oporu jazyka k stážím na příští rok. Nejen, že jsem se naučila něco nového v anglickém jazyce, ale také to bylo příjemné zpestření této nelehké doby.

Dominicovi jsem měla možnost předložit několik aspektů, ke kterým by se mohl vyjádřit:
- which areas you focused on and have contributed to
- what you may have found challenging
- what you could have learned from the students if anything, enriching
- what you could have found most interesting/surprising

lektor u notebooku

The areas on which we focused were language for presentations, the letter of motivation and dance. It was sometimes a challenge to draw out their opinions and ideas however, use of breakout rooms facilitated that. The final day presentations were testament to their growth in confidence in that area.

My knowledge of modern dance, the various histories and cultures underlying them came on no end, it was fascinating. Simona came alive when describing the different styles of salsa and, from his knowledge and passion for his dance, Ales I think might fit in quite well in certain areas of New York or LA.

Surprising? I did expect that they might be a little more talkative at the outset but, with some changes and tweaks to the programme and greater use of breakout rooms, they became more forthcoming. Next time, two weeks!

Andrea Krejbichová: Já jsem s hodinami více než spokojená. Probíráme potřebnou slovní zásobu, užitečné fráze do motivačního dopisu, který budeme rozesílat na stáže. Zároveň stíháme probrat nějaké mezery, které v konverzacích zaznamenáváme, a pan Dominic si na nás udělá čas i mimo dobu vyučovacích hodin. Rozděluje nás do trojic či dvojic, kdy se rozkecáme mnohem víc, pouští nám videa, o kterých hovoříme. Zkrátka se za ten týden vytěžilo maximum a jsem za to moc ráda! Osobně mi velmi pomohl s náčrtem již zmiňovaného dopisu a nasměroval nás všechny cestou, kterou oslníme zahraniční školy. I když je tento týden velmi intenzivní, beru si z něho mnohé a nyní se připravuju na zítřejší pětiminutovou prezentaci.    

Simona Dejmková: Myslím si, že kurz měl výbornou kvalitu. Obsah kurzu byl zaměřen na náš taneční obor a myslím si, že to dost pomohlo i s budoucí stáží. Líbilo se mi, že jsme byli někdy i rozděleni do skupin a museli jsme nad tématem společně uvažovat a mluvit o tom, poznali jsme, jak je jazyk barevný. Byli jsme vedeni k diskuzi a měli jsme velkou šanci se i lépe navzájem poznat. 

Líbí se mi, že jsme se zabývali motivačním dopisem, slovní zásobou, mluvením, a vždy jsme dostali zpětnou vazbu.

Současná situace není jednoduchá a tohle bylo moc pěkné oživení. Na moji angličtinu to mělo moc hezký vliv. Jsem stydlivá a mám z angličtiny velký respekt, momentálně jsem sebevědomější a jistější. Jsem za kurz velmi vděčná a dovolím si říct, že i celá třída. Moc děkujeme za možnost jej absolvovat.    

Stefi Solano Gómezová: Kurz mě velice mile překvapil, můj strach z něj byl zbytečný. Určitě mi pomohl rozšířit slovní zásobu a pomohl mi si ujasnit přípravu na stáž. 

Díky kurzu jsem se více rozmluvila a zbavila se částečně strachu z mluvení anglicky. Z kurzu jsem odcházela s velice dobrými pocity. Celých 5 dní bylo velice přínosných.   

Bernadetta Petršová: Týdenní kurz s Dominicem byl pro mě velice užitečný. Hodně mi v poslední době chyběla slovní komunikace v angličtině. Dominik nám dal prostor k mluvení, ale zároveň bylo prostředí, které vytvořil, natolik bezpečné, že se nikdo z nás nebál mluvit. Myslím, že i v budoucnu velice oceníme přípravu, kterou s námi udělal na případnou stáž v zahraničí. 

Karolína Grygarová: Jazykový kurz byl pro mě určitě velmi přínosný. Měla jsem pocit, že jsem byla do angličtiny plně ponořená celý týden, i když jsem nebyla obklopená tímto jazykem celý den. Díky velmi intenzivnímu a propracovanému programu jsme během pár dní nabyli mnoho slovíček do aktivní slovní zásoby, dostali jsme spoustu užitečných rad, jak na psaní motivačního dopisu, a hlavně mluvili. Ráda bych ještě vyzdvihla příjemné prostředí, díky kterému bylo právě mluvení mnohem snazší, přestože jsem dělala chyby. Za toto do velké míry vděčím Dominicovi, který s námi byl velmi trpělivý a dodával nám odvahu. Děkuji za příležitost a zpestření výuky, které mělo pozitivní dopad, jak na mou jazykovou úroveň, tak i mentální rozpoložení. 

A tak si budeme držet pěsti, aby se vše vrátilo do původních kolejí a naši studenti, skvěle komunikačně vybavení, v příštím školním roce odejeli na svou stáž a využili ji pro sebe stejně jako i tuto svoji příležitost.

A na moji poznámku, že…

…I am fortunate to have learnt a lot from my students, nonetheless, I’ve managed to resist being drawn nearer to the scenes where their contemporary is performed, a touch is enough…

Dominic reagoval: Don't resist too much, I am fascinated by it now. Acrobatics, New Circus, various styles of Salsa I had no idea existed, Chinese medicine and dance...wow. A veritable cornucopia of delights!

Věříte, že jsem z toho všeho fakt spokojená? Všichni dostali, co chtěli, měli se společně fajn a když to tak pozoruji, pořídím si Zoom – je to totiž asi vážně jediná platforma, která z vás nedělá 1-D kantorku, pouhý hlas za i-Tools doprovázený neviditelnou rukou zvýrazňující text pro své studenty, které tušíme kdesi daleko…ne, ne, budu 2 D! a prohánět je budu pěkně zblízka!