Doučování z Národního plánu obnovy

Vzdělávání / 3. 2. 2022 /

Díky projektu Národního plánu podpory, který je realizován za finanční podpory EU - NextGenerationEU, ve škole nabízíme doučování žákům, kteří po dlouhém období distančního vzdělávání v předchozích letech potřebují podpořit. Doučování probíhá individuálně i skupinově (například podpora žákům 4. ročníku v maturitním předmětu Dějiny tance a divadla, individuální doučování francouzštiny). Cílem doučování je pomoci žákům doplnit si potřebné znalosti, dovednosti a kompetence.