Divadelní zkratka formou videa - práce 2. ročníku v předmětu drama

Vzdělávání / 15. 1. 2021 /

Závěrečná práce 2. ročníku za první pololetí školního roku  2020/21

Zadání pro 2. ročník v hodinách dramatu s Hanou Součkovou bylo seznámit se s tvorbou, deníky a protokoly z výslechů ruského nonsensového básníka, spisovatele a dramatika  20. století Daniila Ivanoviče Charmse. Úkolem studentů bylo vybrat si téma blízké jejich myšlení, emocím  a zpracovat je  divadelní zkratkou a formou videa odevzdat jako závěrečnou práci.

Viktorie  Krausová si vybrala tvorbu D. Charmse, Bába, povídka Svět  a zpracovala ji silným a originálním způsobem.