David Smrž na stáží v Alicante

Zajímavosti / 1. 11. 2023 /

V říjnu 2023 absolvoval hudební pedagog naší konzervatoře a kytarista David Smrž stáž na Conservatorio Superior de Danza de Alicante CSDA. Stáž byla realizována z projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047.

Na stáži měl David Smrž možnost nejen se seznámit s chodem konzervatoře v Alicante, měl také jedinečnou příležitost spolupracovat s tamními kolegy, například společně doprovázeli hodiny flamenca. Jeho stáž tedy zahrnovala konzultace, diskuze, ale také stínování a tandemovou výuku.