Compassion Fatigue is Over - Galerie Rudolfinum

Vzdělávání / 24. 6. 2021 / Milli N. Janatková

Studenti a studentky 1., 3. a 5. ročníku procvičili smyslové vnímání a angličtinu na výstavě současného umění v Galerii Rudolfinum. Výstava Compassion Fatigue is Over představuje několik videí, filmů a geometrických instalací. Gender, rasová nesnášenlivost, intimní zpověď tanečníka i uprchlíka, nové pohledy na historická a politická témata se objevily ve vizuální formě v záměrně pomalém tempu. Výstava podporuje odlišný typ pozornosti, jako kontrast k rychlému přijímání negativních mediálních zpráv, díky jejichž nadměrnému počtu prokazatelně dochází k tzv. únavě ze soucitu, tedy určité rezignaci. Díky silným výpovědím aktérů díla dávají možnost vnímat realitu odlišným způsobem - těm, kteří jsou k tomu otevření, což byla pro některé výzva, pro jiné poutavá a inspirativní zkušenost. Při té příležitosti byla představena budova Rudolfina a její historie, s kontextem okolních budov VŠUP, taneční konzervatoře a historie metronomu Vratislava Nováka (1991) postaveného na místě bývalého Stalinova pomníku na Letné. Výstava byla zakončena společnou diskusí.