Aktuální opatření v souvislosti s nemocí COVID19

Vzdělávání / 26. 8. 2021 /

V souladu s opatřeními MŠMT proběhne v konzervatoři 1., 6. a 9. září testování studentů antigenními testy.

Test není třeba v těchto případech:

  1. žák má dokončení očkování proti COVIDu a od podání druhé dávky proběhlo minimálně 14 dní
  2. žák prodělal v posledních 180 dnech onemocnění COVID

V obou případech škola potřebuje potvrzení, které lze získat na ocko.uzis.cz. 

Pokud žák nespadá do těchto kategorií, je třeba, aby  

  1. škole předložil potvrzení o negativním výsledku PCR testu z odběrového místa poskytovatele zdravotnických služeb ne starší 7 dní
  2. škole předložil potvrzení o negativním výsledku antigenního testu z odběrového místa poskytovatele zdravotnických služeb ne starší 3 dnů
  3. škole předložil potvrzení o negativním výsledku antigenního testu z internátu (školského zařízení)
  4. se nechal testovat ve škole.

Zároveň upozorňujeme na ochranná opatření týkající se návratu ze zahraničí. Podrobné informace o opatřeních při návratu z různých zemích jsou k dispozici zde https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx . Žáky žádáme, aby třídnímu učiteli nahlásili, pokud se vrací z ciziny.

V souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID19 žádáme, aby žáci, kteří se necítí zdrávi, zůstali doma. V případě, že se ve škole bude vyskytovat žák s příznaky respiračního onemocnění, bude odeslán domů / izolován a jeho zákonní zástupci vyzváni, aby si žáka vyzvedli.

Ve všech společných prostorách školy je povinnost mít zakryty dýchací cesty respirátorem. Ve výuce není nošení respirátorů povinné.

Manuál MŠMT

Opatření konzervatoře