4. a 5. ročník ateliéru Perović na Fakultě architektury ČVUT v Praze

Zajímavosti / 4. 2. 2019 / Ondřej Novotný

V pátek 31. 1. 2019 navštívili studenti čtvrtého a pátého ročníku Ateliér Perović na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Průvodcem setkání byl asistent MgA. Josef Čančík, který studenty přivítal a poskytoval doplňující informace, vysvětlení, shrnutí. Studenti Ateliéru představili čtrnáct projektů nové budovy Konzervatoře Duncan centre a k ní připojené základní umělecké školy i internátní budovy, což tvořilo zadání jejich semestrální práce. Studenti Konzervatoře měli možnost vstupovat se studenty Ateliéru do tvůrčího dialogu, pokládali doplňující otázky, oceňovali inspirativní momenty. Sami byli dotazováni ohledně vlastních potřeb, které se týkají tanečních sálů nebo internátního ubytování. Po skončení více jak tříhodinové prezentace přislíbili studenti pátého ročníku pomoc studentům architektury při realizaci prezentačního videa, které má posloužit při interní soutěži Fakulty, do které byl Ateliér Perović za své návrhy nominován.

Na úplný závěr dopoledne studenti 5. ročníku využili prostor budovy k vlastní improvizaci.