1. ročník v DOXu

Vzdělávání / 25. 4. 2023 /

1. ročník pokračuje v poznávání důležitých pražských uměleckých center na poli výtvarného umění. Naposledy absolvovali návštěvu a prohlídku rozmanitých prostor Centra pro současné umění DOX, jehož název je odvozen z řeckého slova doxa, které znamená způsob chápání věcí, přesvědčení, názor, ale může nás také přibližovat ke slovu paradox.

Výklad zahrnoval okolnosti vzniku centra, ale také jeho poslání a současný programový vývoj a dramaturgii, která je vícežánrová – výtvarno, současná hudba, tanec, literatura, film i různé společenské události, debaty. Během prohlídky studenti nahlédli do výstavních prostor, do novější části multifunkčního sálu centra DOX+ a vzducholodi Guliver. Čas v DOXu byl završen komentovanou prohlídkou jedné z aktuálních výstav “How can I help you?“ současného výtvarníka Krištofa Kintery. Jeho náročná třípatrová instalace ve věži DOXu sdružuje poprvé a možná na dlouhou dobu i naposledy na tři stovky autorových “kreseb“, pro něž je typická “trojrozměrnost“ a krátké texty, nápisy či sdělené myšlenky, jež ve spojení s kresbou hrají důležitou roli.