1. a 2. ročník na výstavě sester Válových v GASK

Vzdělávání / 24. 3. 2023 /

Výstava sester Válových v galerii GASK v Kutné Hoře v březnu 2023 oslovila studenty i pedagogy  nekompromisní pravdivostí života zasvěceného tvorbě. 

"Jde mi o člověka, který je vržen na svou cestu jako kus zvrásněné lávy, v jejímž tvaru je napětí, žár, eruptivnost živlů, utajených v hlubinách neklidné země.“ ( Květa Válová, 1978 )

Snad právě tato slova by mohla inspirovat budoucí tanečníky v tvorbě…