1. a 2. ročník na výstavě Dynamická kresba: Pohybové a taneční studie Josefa Mařatky

Vzdělávání / 15. 9. 2021 / Petra Hauerová

Ve čtvrtek 23. září navštíví studenti 1. a 2. ročníku expozici "Dynamická kresba: Pohybové a taneční studie Josefa Mařatky". Odborný výklad ve výtvarných souvislostech studentům předá Monika Sybolová. Pedagogové tvorby a Duncan taneční techniky, kteří studenty na výstavy doprovodí, budou význam výstavy kontextualizovat pro tvorbu a Duncan metodu, včetně odkazu na Isadoru Duncan a historický význam a souvislost v dějinách tance a divadla.

 

Český sochař Josef Mařatka (1847⁠–⁠1937) byl fascinován pohybem modelek v ateliéru i tanečnic na jevišti. Pohotově zaznamenával tužkou na papír jejich emočně naléhavé postoje, jež se mu staly předlohou sochařských děl. Metodu spontánní kresby před volně se pohybujícím modelem převzal od francouzského sochaře Augusta Rodina, jehož byl v letech 1901⁠–⁠1904 žákem. Grafický kabinet představí Mařatkovy kresby tanečnic Carmen Damedozové, Ruth Saint-Denis a Olgy Gzovské.

zdroj: https://www.ngprague.cz/udalost/3126/dynamic-drawing