Výtvarný deník

Zajímavosti / 21. 3. 2021 / Milli Neubert Janatková

Výtvarný deník

Tvůrčí deník je jedna z možností, jak podpořit sebevyjádření. V deníku mohou být skicky, kresby nebo zápisky vyjadřující osobnost a momentální pocity mladého člověka. Díky sdílení se můžeme navzájem podporovat a inspirovat, propojovat vizuální tvorbu s tancem. Je přínosné vědět, že mnohé zážitky se týkají všech a nejsme na starosti sami. Stačí si z kreslení a zapisování vytvořit osobní rituál, třeba před spaním nebo ve chvílích volna. Podle zkušeností studentek a studentů výtvarná tvorba napomáhá v osobnostním rozvoji, vyrovnání se s emocemi a zkušenostmi. Tvůrčí deníky jsou důvěrníkem a přítelem, přináší zklidnění.

„Kreslila jsem v době, kdy jsem hledala samu sebe a kreslení mi pomáhalo ukládat do obrazů svá tajemství.“

„Umění – křivka, tón, pohyb. Na první pohled tři prostá slovíčka. Podle mne ale skrývají velký význam. Je to moje láska, pomoc a časté vyjádření pocitů“.

Děkuji za důvěru a odvahu sdílet vaši tvorbu s ostatními.

Milli Neubert Janatková