Výsledky řádných voleb do školské rady Konzervatoře Duncan centre, Praha 4, Branická 41 za pedagogické pracovníky

6. 10. 2022 – 7. 10. 2022
Braník, studijní oddělení

Výsledky voleb do školské rady Konzervatoře Duncan centre, Praha 4, Branická 41

Ve dnech 6. a 7. října 2022 se konaly řádné volby dvou zástupců pedagogických pracovníků do školské rady Konzervatoře Duncan centre, Praha 4, Branická 41.

Dne 7. října 2022 se sešla volební komise a sečetla hlasy u jednotlivých kandidátů. Z celkového počtu 45 se voleb se zúčastnilo 29 oprávněných voličů. Platných odevzdaných volebních lístků bylo 2á, 1 volební lístek byl neplatný. Účast ve volbách pedagogové potvrdili svými podpisy na prezenční listině.

Volební komise po přepočítání hlasů vyhlásila tyto výsledky:

Petra Hauerová, Dipl. um. získala 17 hlasů

Dagmar Chaloupková, DiS. získala 12 hlasů

Bc. Jan-Hugo Kopřiva získal 17 hlasů

Na základě nejvyššího počtu získaných hlasů se členy školské rady Konzervatoře Duncan centre za pedagogické pracovníky stali Petra Hauerové, Dipl. um. a Bc. Jan-Hugo Kopřiva.

Členové volební komise potvrdili, že v průběhu voleb nenastaly žádné skutečnosti ohrožující jejich průběh nebo platnost. Volby jsou platné.

Radmila Machová, Zuzana Sýkorová, Dipl. um., Mgr. Jiří Voběrek

V Praze, dne 7. října 2022