Vyhlášení řádných voleb do školské rady Konzervatoře Duncan centre, Praha 4, Branická 41

29. 4. 2019 – 30. 4. 2019
Braník, studijní oddělení

Vyhlášení řádných voleb do školské rady Konzervatoře Duncan centre, Praha 4, Branická 41

Podle § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

V souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady škol zřizovaných MHMP stanovila ředitelka školy tříčlenný přípravný výbor a vyhlásila řádné volby dvou členů školské rady Konzervatoře Duncan centre za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci navrhují volební komisi kandidáty na členství ve školské radě při Konzervatoři Duncan centre, Praha 4, Branická 41 z řad oprávněných osob do 29. března 2019.

Vzhledem k povinnosti zveřejnit seznam kandidátů do školské rady na webových stránkách školy a na nástěnce školy je nutné zaslat návrhy kandidátů nejpozději do 29. března 2019 na email radka.machova(zavinac)duncancentre.cz. Součástí návrhu musí být také souhlas navrženého kandidáta s kandidaturou.

Volby se uskuteční 29. dubna 2019 od 9 do 18.30 hodin a 30. dubna 2019 od 9 do 18 hodin ve studijním oddělení školy. Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně. Zvoleni budou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a jejich jména budou zveřejněna na přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách školy.

 

Tento web využívá k poskytování služeb, personalizaci reklamy a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s využitím souborů cookie.

Souhlasím