Výsledky přijímacího řízení 2019/2020

Přijímací řízení ke vzdělávání v Konzervatoři Duncan centre, Praha 4, Branická 41 do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

obor vzdělání: 82-46-P/02, Současný tanec

Zveřejnění výsledků l. kola přijímacího řízení v 1. a 2. termínu (17. – 18. 1. 2019 a 21. – 22. 1. 2019) a v náhradním termínu (4. – 5. 2. 2019).

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení bylo stanoveno jejich pořadí a vydána rozhodnutí o přijetí a nepřijetí ke vzdělávání v Konzervatoři Duncan centre, Praha 4, Branická 41.

Počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 je 20.

Pořadí

Evidenční číslo

Celkový počet bodů

Přijatí uchazeči

 

 

1.

21

80,1

2.

8

78,4

3.

79

77,5

4.

59

74,2

5.- 6.

65

72,1

5.- 6.

37

72,1

7.

42

71,65

8.

39

71,2

9.

69

70,25

10.

46

66,4

11.

43

62,75

12.

10

61,05

13.

32

61

14.

26

60,75

15.

20

60,1

16.

4

59,4

17.

54

58,55

18.

72

58,5

19.

35

58,45

20.

9

58,3

Nepřijatí uchazeči: 

splnili kritéria

 

21.

11

57,4

22.

18

57,3

23.

38

57,2

24.

77

56,9

25.

56

56,4

26.

25

53,9

27.

45

53,3

28.

68

52,75

29.

66

52,7

Nepřijatí uchazeči: 

nesplnili kritéria v dílčí zkoušce

 

30.

7

58,25

31.

63

57,1

32.

48

56,2

33.-34.

6

55,3

33.-34.

29

55,3

35.

5

54,7

36.

23

53,5

37.

81

53,15

38.

3

51,6

39.

83

50,55

40.

16

50,5

41.

73

49,35

42.

76

48,95

43.

75

48,3

44.

40

47,3

45.

61

43,6

46.

17

26

47.-48.

70

25,6

47.-48.

1

25,6

49.

24

24,8

50.

19

24,1

51.

41

22,9

52.

36

22,4

53.

13

21,65

54.

12

21,3

55.

47

21,2

56.

74

21,05

57.

64

21

58.

71

20,7

59.

31

20,65

60.-61.

51

20,6

60.-61.

22

20,6

62.

14

20,4

63.-64.

55

20

63.-64.

60

20

65.

49

19,4

66.

30

19,35

67.

27

19,2

68.

15

19,08

69.

28

18,8

70.

57

18,75

71.

80

18,65

72.

34

18,15

73.

44

17,9

74.

82

17,6

75.

50

17,5

76.

33

17,4

77.

52

16,75

78.

67

16,45

79.

53

15,65

80.

58

15,55

81.-82.

2

15,4

81.-82.

84

15,4

83.

78

14,7

 

Poučení pro přijaté uchazeče o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku 

§ 60g Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tímto zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Konzervatoři Duncan centre pro školní rok 2019/2020 za oznámená (tzn., že od následujícího dne se počítá lhůta pro uplatnění zápisového lístku – viz níže).

Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané škole odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů následujících po dni oznámení rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (na nástěnce školy a webových stránkách školy). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v dané škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v příslušné škole.

Žák základní školy obdrží zápisový lístek ve své škole. Ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem a jeho zákonným zástupcem, v případě zletilosti podepisuje jen zletilý uchazeč.

Informace pro nepřijaté uchazeče

Pro nepřijaté uchazeče je vypracováno písemné rozhodnutí s odůvodněním nepřijetí. Rozhodnutí je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče.

V Praze, 8. února 2019

 

Tento web využívá k poskytování služeb, personalizaci reklamy a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s využitím souborů cookie.

Souhlasím