Přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro školní rok 2025/2026

14. 10. 2023 – 6. 1. 2024
Konzervatoř Duncan centre

Kurz bude probíhat od října 2024 do února 2025. Veden bude tanečními a hudebními pedagogy i absolventy konzervatoře.

Máte zájem o účast?

Přihlašování bude spuštěno v září 2024.