Představení Score #44 - Methods of excavation

Zajímavosti / 28. 11. 2018 /

Představení Score #44 - Methods of excavation 3.12. ve 20.00 v Ponci - Work in progress s debatou po představení

Anotace:

Projekt zkoumá uměleckou praxi a systém mnohostranných možností neformální fyzické komunikace mezi umělci. Vzájemná závislost pohání vnímání a zpracovávání podnětů, které se tak v reálném čase pokoušíme pojmenovat. Vznikající a neustále se obnovující tok pohybových informací vytváří pro diváka četné významy, úrovně pokynů a pocitů.

Místo předvádění předem dohodnutého děje se tak umělci pomocí jakési fyzické diskuse svých těl snaží vyjádřit to, co o svých protějšcích z jejich pohybů chápou - a nebo také nechápou.

Tato tělesná zkušenost může být viděna jako analogie k vnitřním společenských pohybům – různým hnutím, která zkoušejí, mapují a mění specifickou existující společenskou strukturu v určitém časovém okamžiku, vytváří možnosti různého chápání, stejně jako uznávání základních lidských hodnot a aspektů vzájemných vztahů.

http://divadloponec.cz/predstaveni/score-44-–-metody-vykopu

Pro studenty, pedagogy a pracovníky Duncan centre je vstupné zdarma.