!O! – Family Therapy v Pragovce

Představení / 16. 3. 2019 /

!O!

Projekt !O! s pracovním názvem Family Therapy je divadlem události. Nachází se na pomezí performance, instalace a happeningu. Je to taneční architektura mezi skutečností a snem ohledávající téma šílenství a psychické nemoci z perspektivy umění jako diagnózy.

Projekt vznikal v rok a půl trvající laboratoři Tantelab, kde se dvě režisérky, devět performerů a čtyři výtvarnice setkávali s psychiatry, psychology a tvůrčími osobnostmi z nejrůznějších uměleckých oborů, aby společně ohledávali terén jednotlivých psychických poruch a nemocí jako východiska pro své charaktery. Forma zrcadlového nahlížení na jednotlivé příběhy, z pozice foucaultovského rozumu a následně v imersivním prostoru ne-rozumu, vybízí k následnému dialogu s diváky.

Zdroj: http://familytherapy.cz/o-projektu/

Foto: Vojtěch Brtnický