Letní škola 2019

29. 6. 2019 – 4. 7. 2019
KDC, Braník

Objevujeme tancem aneb Letní škola v Konzervatoři Duncan Centre 29. 6. – 4. 7. 2019, seminář v rozsahu 48 hodin pro pedagogy taneční a pohybové výchovy akreditovaný MŠMT č. j.: 882/2018-1-70

„Letní škola“ je určená tanečním pedagogům působícím nejen v základních uměleckých školách, ale i v tanečních studiích, základních školách i všem dalším zájemcům o taneční pedagogiku.

Hlavním cílem semináře je seznámit taneční pedagogy s výukou vedenou Duncan metodou a umožnit jim prakticky si vyzkoušet principy Duncan metody v nejrůznějších tanečních a pohybových situacích, a to prostřednictvím vlastního prožitku.

Účastníci se tak setkají s tématy: Duncan taneční technika, Analýza pohybu, Improvizace, Taneční tvorba pro děti, Anatomie a fyziologie pohybového ústrojí, Metodika a didaktika taneční výchovy, Zpěv a práce s hlasem, Hudební doprovod v hodině taneční výchovy, Lidový tanec.

Absolvent si doplní znalosti ze základních teoretických disciplín týkajících se tanečního oboru a prohloubí schopnost jejich využití v umělecké i pedagogické praxi. Zároveň si prohloubí odbornou kvalifikaci pro výuku tanečního oboru na základních uměleckých školách a taneční a pohybové výchovy na základních školách.

Získá rovněž inspiraci pro využití ve výuce na konzervatořích, na středních školách uměleckého zaměření, případně na speciálních školách i v rámci pedagogiky volného času. Bude uveden do problematiky významu hudby v taneční výchově a významu spolupráce s hudebníkem – korepetitorem.

Výuka je soustředěna do jednotlivých bloků podle jejich obsahového zaměření. Každý blok je veden tanečním či hudebním pedagogem a doprovázen korepeticí.

Termín přihlášení je do 16. června 2019.

Přihláška na Letní školu 2019