Informace k přijímacím zkouškám na školní rok 2018/2019

pripravny kurz napln (PDF)

pripravny kurz prihlaska (PDF)

pripravny kurz org.info pro ucastniky (PDF)

  

Dny otevřených dveří: 10. 10. a 1.11.2017

 

Přípravný kurz na přijímací zkoušky se bude konat od října do ledna, vždy první sobotu v měsíci (jedná se o jeden kurz probíhající ve čtyřech blocích) a to 7.10., 4.11., 2.12. 2017 a 6.1.2018

  

Termín podání přihlášky ke studiu: do 30.11.2017

Přijímací zkouška je dvoukolová, termíny prvního kola budou zveřejněny.

Kritéria příjimacího řízení stanovená ředitelkou školy:

1. kolo talentové zkoušky

Pohybové a taneční nadání, max. počet bodů je 20, min. počet 10

 1. přirozený talent, muzikalita, výraz
 2. správné držení těla, koordinace

 Hudební nadání, max. počet bodů je 20, min. počet 10   

2. kolo talentové zkoušky

Taneční technika, max. počet bodů je 20, min. počet je 10

 1. koordinace, skoky
 2. vnímání prostoru, kontakt, dynamika

Taneční kreativita, improvizace, max. počet bodů je 20, min. počet 10

 1. představivost, výraz
 2. dynamika, vnímání prostoru
 3. schopnost komunikovat prostřednictvím tance
 4. ztvárnění hudby č. 1, ztvárnění hudby č. 2

Psychologický test, max. počet bodů je 20, min. počet 10

 1. kreativita, představivost
 2. schopnost psaní souvislého textu

Individuální pohovor, max. počet bodů je 20, min. počet 10

 1. motivace pro studium na konzervatoři pro současný tanec
 2. všeobecný kulturní rozhled

Maximální počet dosažených bodů v prvním kole přijímacího řízení je 40 bodů. Do druhého kola/dne postupují uchazeči, kteří v prvním kole získali celkem minimálně 20 bodů a počet bodů v každé dílčí zkoušce nebyl nižší než 10 bodů.

Maximální počet dosažených bodů ve 2. kole je 80 bodů, minimální 40 bodů.

Maximální počet dosažených bodů za celou talentovou zkoušku je 120 bodů. Uchazeč úspěšně složí talentovou zkoušku, pokud dosáhne v součtu z obou dnů nejméně 60 bodů a současně minimálně 10 bodů v každé dílčí zkoušce.

 

Ke studiu bude přijato 20 uchazečů, kteří se umístí na 1. – 20. místě s nejvyšším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů bude přijat uchazeč, který získal vyšší počet bodů v dílčích zkouškách přijímacího řízení v tomto pořadí:

1. taneční kreativita, improvizace

2. taneční technika

3. individuální pohovor