Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2018/2019

Vyhlášení přijímacího řízení 2018/2019 (PDF)

Kritéria - přijímací řízení 2018/2019 (PDF)

Časový rozpis přijímacího řízení 2018/2019 (PDF)

Seznam pijatych uchazec (PDF)

Kritéria stanovená pro 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání v Konzervatoři Duncan centre, Praha 4, Branická 41 do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Obor vzdělání: 82-46-P/02   Současný tanec

Vypsané termíny: 15. – 16. 1. 2018 a 17. – 18. 1. 2018

Přijímací řízení ve dvou stanovených termínech je postupové a koná se formou talentové zkoušky a individuálního pohovoru. Talentová zkouška je komisionální.

Předpokládaný počet přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 je 20.

Kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelkou školy najdete zde.

 

 

Přípravný kurz na přijímací zkoušky probíhá od října do ledna, vždy první sobotu v měsíci (jedná se o jeden kurz probíhající ve čtyřech blocích) a to 7. 10., 4. 11., 2. 12. 2017 a 6. 1. 2018