Jazykový kurz v Anglii

Přihláška 2018 (PDF)

 

 

stazeny souborh8lderstone 2

 I ve školním roce 2017/2018 plánujeme přednostně pro žáky 3. a 5. ročníku studijní pobyt s intenzivním kurzem anglického jazyka v Hilderstone College v Broadstairs v Kentu. Jazykový kurz proběhne od 28. 4. do 7. 5. 2018

hilderston

Součástí jazykového kurzu je intenzivní cílená výuka pro získání sociálně-kulturního rozhledu, dále ubytování v rodinách, výlet do Londýna, Canterbury nebo jiného zajímavého místa v okolí městečka Broadstairs. Jazykový kurz maximálně přispívá k rozvoji již získaných jazykových kompetencí.

Bližší informace budou k dispozici v 2. pololetí.

images

Vzorový program

 

09.00 – 12.30

14.00 – 16.00

20.00 – 21.30

Sunday

 

Arrival

 

  Monday

Registration & welcome

Welfare briefing

College tour

Morning classes

Orientation tour of the local area by coach

Welcome evening

 Tuesday

Morning classes: language development

Afternoon classes: language skills and practice

Dance Performance By Duncan Centre Conservatory students followed by a Folk Dance

 Wednesday

Morning classes: language development

Afternoon classes: language skills and practice

Evening talk on British life and culture, e.g. Geography and History of London, Royal Family

 Thursday

Morning classes: language development

Afternoon classes: language skills and practice

Free evening or MMLC open

 Friday

Morning classes: language development

Afternoon excursion, e.g. Canterbury, Dover Castle

Evening social activity Student Club or Film

 Saturday

Full day excursion e.g., Oxford, Cambridge

Jazykový pobyt v Hilderstone College v roce 2017

V polovině května 2017 se studenti 3. a 5. ročníku Konzervatoře Duncan centre zúčastnili jednotýdenního intenzivního jazykového kurzu angličtiny v Hilderstone College v Broadstairs v Kentu. Výjezd se podařilo uskutečnit díky grantové podpoře poskytnuté hlavním městem Praha.

hilderstone 1

Kurz probíhal podle na míru ušitého programu. Studenti byli ubytovaní v rodinách, což přispělo k získání reálného pohledu na život v jižní Anglii.

 

Hilderstone College Course Programme

Spring Term week 6

8th – 13th May 2017

Duncan Centre Conservatory programme

 

Monday

8 May

 

08.30 – 09.00

09.00 – 12.30

 

Registration

Welcome and Morning classes

13.45 – 16.00

 Orientation tour. A trip around the local area, with a commentary on local

 history and places of interest.  Return by 16.00

19.00 – 21.00

Learning Centre open

20.00 – 21.30

 Welcome Quiz. A fun evening and a chance to practise your English and general

 knowledge! In the Common room, with refreshments.  

 

 

 

Tuesday

9 May

09.00 – 12.30

Morning classes

13.45 – 16.00

 Afternoon classes

20.00 – 21.30

 Dance performance and Folk Dance in the Main Hall.  After a performance of

 your own, to us, this is your chance to learn all the steps from the local masters

 of folk.  This is an evening of fun and energy. Ends at 21.30.

 

 

 

Wednesday

10 May

09.00 – 12.30

Morning classes

13.45 – 16.00

Afternoon classes

20.00 – 21.30

International Cultural Differences, a talk by Peter Lawson in the Small Hall. Finishes about 21.30.

 

 

 

Thursday

11 May

09.00 – 12.30

Morning classes

13.45 – 16.00

Afternoon classes

19.00 – 21.00

Learning Centre open

 

 

 

Friday

12 May

09.00 – 12.30

Morning classes

13.30 – 18.00

Trip to Canterbury. After a short guided tour, you can choose to visit the world-famous cathedral, look round the museums and still have time for shopping before departure at 17.15.  Return to Broadstairs by 18.00. Visit the Canterbury visitor website.

19.30 – 21.30

 Students’ Club Evening. You can watch a DVD in the Common Room, play pool

 in the Lower Common Room or play table tennis and table football in the Main

Hall. Please see the noticeboard for more details.

 

 

 

Saturday

13 May

08.00 – 20.00

Excursion to London. Enjoy a short coach tour of some of the famous sights before arriving at Embankment underground station (near Trafalgar Square) at about 10.30. Guided tour of the Globe Theatre TBC.  After that you will have the rest of the day free to do as you please. The coach will depart from Embankment at 18.00 and return to Broadstairs by 20.00. Ask your homestay family for a packed lunch.  Visit the London visitor information website

Kurz byl určený především pro 3. ročník, kdy je dosažená znalost angličtiny už na takové úrovni, aby její rychlá aktivace v přirozeném prostředí přinesla co možná nejlepší výsledky. Studenti 5. ročníku se ujistili, že jejich znalost angličtiny je na úrovni, která jim pak následně umožnila uspět v 6. ročníku na stáži v zahraničí. Jazykový obsah kurzu byl navržený po vzájemné konzultaci s ředitelem pro studium, se kterým jsem v minulosti spolupracovala, a to především na náplni kurzů pro studenty jejichž mateřštinou je slovanský jazyk.

Krátce po návratu jsem požádala studenty, aby napsali své postřehy. Co je překvapilo, co je udivilo. Toto jsou jejich příspěvky, které jsem jazykově nijak neupravovala. Posuďte sami, někteří svůj příspěvek i autorizovali:

Travel by plane:  It was first flight for some of us. The flight lasted for one and half hour. When we arrived to Gatwick we continued to Broadstairs by bus. We were dropped off by the bus driver to our host families. And during our stay we travelled by bus mostly.

Host family: Everyone had a different homestay family. Families were really polite and welcoming they had really spacious houses, but at sight it looked like it was really small. There were really comfortable beds in our rooms and sharing bathroom with family. Some of us had an elderly host family and also their houses looked a little bit old fashioned. But some families had modern furniture. There were big TV´s in every family and comfortable sofas in living rooms. Some of us helped their families with cooking, but most of us had dinner prepared by host parents. We didn´t expect different sockets, so we had to ask our homestay for adapters. There were knobs instead of handles. We were also given us chips to every meal and they are used to convenience food mostly. We talked with the family by the dinner. Families gave us their keys from their houses and every family had a different dinner time so we met later on near the sea. And we tried to spoke only in English with our classmates also in our free time so it was really intensive study course.

Jakub Kolpek

-The most surprising for me was flight back to the Czech at night. When cities were shinning and I was looking at them from the sky.

- The most surprising in the family was a new member in family. It was puppy Rosie.

-The most surprising facility was common room.  I was enjoying it because I could talk with other students from foreign countries.

-What I loved the most about the city was architecture, beach and typical style of family houses on the streets.

-The best of the Globe Theatre was the stage which is very universal for so many plays. And in the souvenir shop were so many things connected with William Shakespeare, so I had to buy a souvenir for remembering.

- Architecture in London was amazing especially London Eye, Big Ben and St. Peter´s park.

 Michal Dužda

 - I was very surprised that the rules are very strict in England. I enjoyed flying in the plane and I watched wonderful landscape of England

-My main experience was when I was helping during cooking in my homestay family. And I was surprised that the people in England were funny and pleasant.

-People in college were really friendly and lovely

- My English is getting better after the course.

- The garden and house of my host family was a nice place.

- Architecture of Globe was fantastic because the theatre have no roof, so the view is open to the sky.

- London is a very beautiful city with wonderful culture, architecture and I finally saw the typical buildings of the city. What surprised me was that there are so many things to do in London.

Tereza Holubová

-The most surprising for me was the flight, because I´ve never flown before. The feeling when the plane went up was really terrible, but later I really enjoyed it. I didn´t expect that the sky is that nice. It looked like some painting or like a snowy mountains.

-The most surprising in the family was their 26 years old son still living with his parents

-The surprising at school was that everyone knew changes so early and the school system was really good maybe also eating facilities and rooms were comfortable.

-I think I can speak better. First day I really didn´t understand my host family, because they were speaking really fast, but it got better second day. For me it was really hard to be 100% concentrated all the time so I was tired sometimes.

-The best about Broadstairs was that it wasn´t that big, but not so small. I really liked seagulls and funny moments with them. But the beach impressed me the most. It was the most calm place and it was really relaxing just sat there.

-The most surprising about Globe was that the Globe wasn´t originally on the place where is now. I also didn´t know that there are so many places to stand. I´ve always thought that it´s like a normal theatre witch chairs.

-I was so surprised because there weren´t so many people that I expected. I´ve always imagined London with loud traffic and screaming on the streets, but It was so nice and calm. It´s a shame that we were there just for one day trip.

 

Všichni si užili i doprovodný program, jehož součástí bylo i improvizované taneční vystoupení studentů v College, které bylo nadšeně přijaté všemi přítomnými. Můžete ho shlédnout na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=1AhKgoQU2-w

Náš pobyt byl zaznamenán i v Newsletteru, který Hilderstone College pravidelně publikuje na svých stránkách. Zde je výňatek z jarního čísla 2017:

Summer is coming and the weather is currently lovely here in Broadstairs.  At Hilderstone, we have had an exciting few months and have welcomed students and groups from a wide variety of countries.

 Duncan Centre Conservatory, Prague

 In May we were privileged to welcome students from the Duncan Centre Conservatory, Prague, for a one-week group programme.  During the week they gave an amazing performance of contemporary dance at the College to an audience of students, staff and homestay hosts.

“Duncan Centre Conservatory is the only school in the Czech Republic offering a six -year intensive study course in contemporary dance and dance theatre. It prepares the graduates for their professional career in all the respective present-day dance areas of contemporary dance. The conservatory prepares them above all for the profession of a dancer, choreographer or dance teacher. The school programme also involves theoretical subjects. English is taught to the students as the main means of communication among their dancer's international community. The school, with a substantial support provided by the Prague Municipality, has had the opportunity to organise a one - week tailored intensive course of English in Hilderstone College this year, accompanied by an arts-related excursion programme broadening their knowledge acquired in the classroom”.

  hilderstone 2

V závěru kurzu byla zařazena prohlídka Londýna s exkurzí do Globe Theatru, po níž následovala pěší prohlídka centrální části Londýna.

hilderstone 3

hilderstone 4

Poté následovala pěší prohlídka centrální části Londýna.

 

Domnívám se, že se našim studentům kurz líbil a dokázali ho pro sebe využít po všech stránkách. Po našem návratu jsem nemusela mnoho vysvětlovat. Po celou dobu plnili FB postřehy a hlavně fotkami.

Naše účast byla velmi pozitivně hodnocena i členy vedení a profesorského sboru Hilderstone College, jak vyplývá z dopisu ředitele Hilderstone College.

 hilderstone 5hilderstone 6

Sbohem, Broadstairs!

Příspěvek připravila PhDr. Renata Johnová, vyučující anglického jazyka na konzervatoři.