Studium na konzervatoři Duncan Centre

Konzervatoř Duncan centre je zaměřena na současný tanec. Obsah, způsoby práce a filozofie této školy průběžně rozvíjí odkaz americké tanečnice Isadory Duncanové a její české pokračovatelky Jarmily Jeřábkové a konfrontuje jej se současným tanečním děním v České republice a v zahraničí.

Nabízí šestileté studium s kódem oboru vzdělání 82-46-P/02 Současný tanec.

dvorecek

Uplatnění absolventů

IMG 4437

Uměleckým krédem Konzervatoře Duncan centre je přesvědčení, že vzdělání má především rozvíjet osobnost každého žáka, podněcovat jeho tvůrčí schopnosti a pomáhat mu najít cestu k osobnímu vyjádření. Aktivní kontakt s ostatními druhy umění a schopnost jejich analýzy přispívá k formování nezávislého tanečního tvůrce schopného přispět k hodnotám kulturně vyspělého evropského státu.

tanec v S2