Studium na konzervatoři Duncan Centre

Konzervatoř Duncan centre je zaměřena na současný tanec. Obsah, způsoby práce a filozofie této školy průběžně rozvíjí odkaz americké tanečnice Isadory Duncanové a její české pokračovatelky Jarmily Jeřábkové a konfrontuje jej se současným tanečním děním v České republice a v zahraničí.

Možnost profesní přípravy v oboru současného tance vznikla v České republice teprve po politických změnách v roce 1989. Do doby vzniku Konzervatoře Duncan centre v roce 1992 nemělo profesionální vzdělávání v oboru současný tanec a taneční divadlo ve vzdělávací soustavě škol MŠMT zastoupení. Konzervatoř Duncan centre byla zařazena do sítě státních škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy s platností působení od 1. 9. 1992, jako šestiletá konzervatoř s kódem oboru vzdělání: 82 – 47 – N, M/001 Hudebně dramatické umění, zaměření – Taneční divadlo.

Uměleckým krédem Konzervatoře Duncan centre je přesvědčení, že vzdělání má především rozvíjet osobnost každého studenta, podněcovat jeho tvůrčí schopnosti a pomáhat mu najít cestu k osobnímu vyjádření. Aktivní kontakt s ostatními druhy umění a schopnost jejich analýzy přispívá k formování nezávislého tanečního tvůrce schopného přispět k hodnotám kulturně vyspělého evropského státu.