Škola

Konzervatoř Duncan centre, zařazena do sítě státních škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je šestiletá konzervatoř pro současný tanec. Výukový program konzervatoře je postaven tak, aby její absolventi byli připraveni uplatnit se jako profesionálové v oblasti tance a to ve všech směrech, které soudobý tanec nabízí. Připravuje žáky především na profesi tanečního interpreta, choreografa a tanečního pedagoga. Po šestiletém studiu, zakončeném absolutoriem, získává absolvent diplom Diplomovaný specialista. Součástí šestiletého studia je státní maturita, kterou žák může podstoupit po prvních čtyřech letech studia.

 

DC konz 1