DC konz 1


Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41

Branická 41, 147 00 Praha 4, Braník
Česká republika
Telefon / Telephone number
+420 270 006 700
E-mail a podatelna
info@duncancentre.cz
IČO / VAT number
49626655
Číslo účtu / Bank account number
2002270003/6000

Ředitelka školy / Director

PhDr. Romana Lisnerová, +420 270 006 708

Statutární zástupkyně ředitelky školy / Deputy

Zuzana Sýkorová, Dipl. um., +420 270 006 701

Zástupkyně ředitelky školy / Deputy

PhDr. Hana Moraová, +420 270 006 701

Zahraniční oddělení / International relations, Erasmus +

PhDr. Libuše Švábová, tel.+420 270 006 703

Produkce / Production

MgA. Pavla Francová, tel. +420 270 006 707

Studijní oddělení / Study department

Radmila Machová, tel. +420 270 006 704

Knihovna / Library

Radmila Machová

Výchovný poradce / Counselling

PhDr. Hana Moraová, tel. +420 603 305 126

Metodik prevence

Mgr. Renata Bártová

.
prahaeu
.