Oslavy 25. výročí od založení Konzervatoře Duncan centre

TANECNI DILNY 25let KDC (JPG)

DC 25 let PLAKAT A3 TANECNI DILNY TEXT (PDF)

FB layout 25DC 1

Oslavy ke 140. výročí narození Isadory Duncan a k 25.výročí založení Konzervatoře Duncan centre, jediné školy pro současný tanec a tvorbu v Čechách, 7.6.-6.7. 2017
Celebrations of 140 years since the birth of Isadora Duncan and of the 25th anniversary of Duncan Centre Conservatory, the only school of contemporary dance and creation in Czech Republic, June 7th - July 6th 2017


setkávání - představení - taneční hodiny - tanec v ulicích Prahy - koncerty - projekce - výstava - autorské psaní - letní škola

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ / ADMISSION VOLUNTARY

Hlavní program:
27.6. 19:00 OTEVŘENÁ ŠKOLA-SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ; ambient hudba a KONCERT: Jaroslav Kořán, Pavel Macák; PŘEDSTAVENÍ: Petr Nedbal, Anna Benháková, Lenka K.Bartůňková, Petra Hauerová, Roman Zotov, Kristýna Šajtošová

28.6. 17:00 neformální SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ; 20:00 PŘEDSTAVENÍ Ze života hmyzu (Helena Ratajová-Šťávová); KONCERT DS3F - flamenco fusión

29.6. 19:00 IMPROVIZACE - léto - očista ducha aneb tanec a hudba všem

Doprovodný program:
29.3.-31.5. AUTORSKÉ PSANÍ studentů KDC s Ninou Vangeli
7.6.18:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY Cesty tance, Periferie Café (taneční fotografie, malba a text), hudba Milli Janatková, tanec Dagmar Chaloupková
8.6.-31.8. VÝSTAVA Cesty tance, Periferie Café 
8.6. 19:45 NÁSLEDUJ MĚ!, site-specific taneční procházka (sraz před DDM Spektrum v Karlíně)
9.6. 10:00-14:00 DO ULIC, tvorba studentů KDC v ulicích Prahy
27.+28.6. 9:00-12:15 TANEČNÍ DÍLNY, DDM Spektrum, Karlínské nám.; lektoři: Lenka K.Bartůňková, Bára Látalová, EKS comp., Kristýna Šajtošová + živá hudba; Kapacita: 25osob, REZERVACE do 26.6. na mail: radka.michelova@duncancentre.cz, VSTUP ZDARMA

1.-6.7. 9:00-16:00 Objevujeme tancem aneb LETNÍ ŠKOLA 
lektoři: Eliška Benešová, Dagmar Chaloupková, Honza Malík, Zuzana Sýkorová, Kristýna Šajtošová

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

informace / information: www.duncancentre.cz

https://www.facebook.com/duncancentre/


Tel.: +420 270 006 700, +420 777 245 387
Doprava / Public transport: tram 2, 3, 17, 21 (zastávka / stop ´Přístaviště´) 
Za podpory / Supported by: Magistrát hl.m.Prahy, Nadace Život umělce, BaladaSITE, Taneční Zóna, Taneční aktuality, Periferie Café

Produkce / Production: Radka Michelová
Program a koordinace / Programme, coordination: Honza Malík
Programová dramaturgie / Programme dramaturgy: Dagmar Chaloupková, Zuzana Sýkorová

Main events:
27. 6. 7PM OPENING CEREMONY, ambient music and CONCERT by Jaroslav Kořán a Pavel Macák; PERFORMANCES by Dora S.Hoštová, Petr Nedbal, Anna Benháková, Lenka K.Bartůňková, Petra Hauerová, Roman Zotov, Kristýna Šajtošová

28. 6. 5PM ALUMNI MEETING - an informal meeting of Conservatory graduates and the general public; 8PM PERFORMANCE The Insects‘ Life (by Helena Ratajová-Šťávová); CONCERT by DS3F - flamenco fusión

29. 6. 7PM IMPROVISATION – summer – cleansing the spirit / dance and music to everybody 

Other events
29. 3. – 31.5. students CREATIVE WRITING with Nina Vangeli
7. 6. 6PM EXHIBITION OPENING: Dance paths, Periferie Café (dance photographs and paintings, presentation of creative texts), music by Milli Janatková, dance by Dagmar Chaloupková
8. 6. – 31. 8. Dance paths / EXHIBITION of dance photographs and paintings, Periferie Café
8.6. 7:45PM FOLLOW ME!, site-specific dance walk (meeting point at DDM Spektrum in Karlín)
9. 6., 10AM - 2PM INTO THE STREETS, students‘ creative work in the streets of Prague
27. + 28. 6., 9AM - 12:15PM DANCE WORKSHOPS, Duncan Centre Conservatory (Annex Karlín, Spectrum building)
Lecturers: Lenka Kniha Bartůňková, EKS company, Kristína Šajtošová, Bára Látalová + live music; Capacity max 25 prs., RESERVATION till June 26th: mail: radka.michelova@duncancentre.cz, FREE ENTRY 

1.-6.7. Discovering through dance – SUMMER SCHOOL 2017
Dance lecturers: Eliška Benešová, Dagmar Chaloupková, Honza Malík, Zuzana Sýkorová, Kristýna Šajtošová

AMENDMENTS TO THE PROGRAMME ARE POSSIBLE