Letní škola – Kurz Akreditovaný MŠMT

Letni skola prihlaska (PDF)

Letni skola 17 napl kurzu (PDF)

ROZVRH LETNI SKOLY 17 (PDF)

 

OBJEVUJEME TANCEM 

aneb Letní škola 2017 

v Konzervatoři Duncan centre 

1. 7. –  6. 7. 2017

 

„Letní škola“, je určená tanečním pedagogům působícím nejen v základních uměleckých školách, ale i v tanečních studiích, základních školách apod. i všem dalším zájemcům o taneční pedagogiku.

Hlavním cílem semináře je seznámit taneční pedagogy s výukou vedenou Duncan metodou a umožnit jim prakticky si vyzkoušet principy Duncan metody v nejrůznějších tanečních a pohybových situacích, a to prostřednictvím vlastního prožitku.

Účastníci se tak setkají s tématy: Duncan taneční technika, Analýza pohybu, Improvizace, Taneční tvorba pro děti, Anatomie a fyziologie pohybového ústrojí, Metodika a didaktika taneční výchovy, Zpěv a práce s hlasem, Hudební doprovod v hodině taneční výchovy, Lidový tanec.

Absolvent si doplní znalosti ze základních teoretických disciplín týkajících se tanečního oboru a prohloubí schopnost jejich využití v umělecké i pedagogické praxi. Zároveň si prohloubí odbornou kvalifikaci pro výuku tanečního oboru na základních uměleckých školách a taneční a pohybové výchovy na základních školách.

Získá rovněž inspiraci pro využití ve výuce na konzervatořích, na středních školách uměleckého zaměření, případně na speciálních školách i v rámci pedagogiky volného času. Bude uveden do problematiky významu hudby v taneční výchově a významu spolupráce s hudebníkem – korepetitorem.

Výuka je soustředěna do jednotlivých bloků podle jejich obsahového zaměření. Každý blok je veden tanečním či hudebním pedagogem a doprovázen korepeticí.

Vzhledem k tomu, že počet účastníků na tomto semináři je omezen, prosíme Vás v případě Vašeho zájmu o včasné zaslání řádně vyplněné a podepsané přihlášky a to nejpozději do 30. dubna 2017 na adresu: radka.michelova@duncancentre.cz